Jesteś tutaj: Kadry

Kadry

Proponujemy pełną obsługę w zakresie tworzenia i prowadzenia spraw personalnych i dokumentacji kadrowej. Szczegółowy zakres działań przedstawia się następująco:

  • Sporządzanie aktów normatywnych obowiązujących u Klienta: regulaminu pracy, wynagradzania, zarządzeń, itp.
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników. 
  • Sporządzanie: umów: o pracę , o odpowiedzialności materialnej, o zakazie konkurencji, cywilnoprawnych oraz zakresów obowiązków.
  • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zmian warunków pracy i płacy:
  • porozumień zmieniających dotychczasowe warunki pracy i płacy,
  • wypowiedzeń zmieniających dotychczasowe warunki pracy i płacy.
  • Prowadzenie: ewidencji czasu pracy, w tym urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności, ewidencji delegacji służbowych.
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy.
  • Sporządzanie sprawozdań GUS.

Oferujemy doradztwo w zakresie prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej, optymalizacji kosztów zatrudnienia jak również porady z zakresu prawa pracy.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl