Jesteś tutaj: Finanse

Finanse

Zajmujemy się kompleksową obsługą finansowo-księgową podmiotów gospodarczych.
Naszym celem jest wyręczanie przedsiębiorców ze żmudnego i czasochłonnego obowiązku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Do zakresu świadczonych usług należy:

  • prowadzenie, kontrola oraz weryfikacja ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.           
  • prowadzenie, kontrola oraz weryfikacja podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.           
  • prowadzenie, kontrola oraz weryfikacja ksiąg rachunkowych.
  • prowadzenie, kontrola oraz weryfikacja rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług. 
  • prowadzenie, kontrola oraz weryfikacja ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, kosztów eksploatacji pojazdów oraz innych ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb klienta.
  • obliczanie zobowiązań podatkowych klienta na podstawie danych wynikających z prowadzonych księg.
  • wypełnianie deklaracji podatkowych dotyczących prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej i terminowe składanie ich we właściwym urzędzie skarbowym. 
  • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne klienta, osób z nim współpracujących i pracowników, jak również wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz terminowe składanie ich we właściwym terytorialnie oddziale ZUS.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl