Jesteś tutaj: Oferta

Oferta

Ceny za proponowane usługi są konkurencyjne. Podlegają one każdorazowo negocjacjom w zależności od zakresu zleconych usług, profilu działalności firmy, liczby zatrudnionych osób. Swoje działania dostosowujemy do specyfiki i jednostkowych uwarunkowań każdej firmy.

Wszystkie prowadzone przez nas czynności są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie powierzone dane firmy przechowujemy i udostępniamy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Jesteśmy zawsze obecni przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mając przygotowaną wymaganą dokumentację.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl